مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ايلام - www.iuui.ir


   دکتر مهدی صیدی استادیار دانشگاه مجوز شرکت دانش بنیان را دریافت کرد  ۴ شهريور ۱۳۹۷


"شرکت شهر آذین پردیس "با مدیر عاملی دکتر مهدی صیدی استادیار دانشگاه ایلام کهدر زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی  طراحی و اجرای فضای سبز  فعالیت دارد، مجوز دانش بنیان را از معاونت علمی ریاست جمهوری دریافت نمود.


 آدرس خبر:  www.iuui.ir/news/news.asp?newsnum=1263
 

 
 

 آخرين به روز رساني:  شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸     
 
© 
كليه حقوق اين مجموعه طبق قوانين نرم افزاري متعلق به مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ايلام مي باشد