مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ايلام - www.iuui.ir


   جلسه شورای پذیرش مرکز رشد برگزار گردید.  ۱۷ مهر ۱۳۹۷


اولین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد برای متقاضیان مرحله رشد در تاریخ 16/7/1397 روز دوشنبه رأس ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات مرکز با حضور اعضاء شورا، داوران و صاحبان ایده برگزار گردید.


 آدرس خبر:  www.iuui.ir/news/news.asp?newsnum=1312
 

 
 

 آخرين به روز رساني:  شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸     
 
© 
كليه حقوق اين مجموعه طبق قوانين نرم افزاري متعلق به مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ايلام مي باشد