مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ايلام - www.iuui.ir


   کارگاه آموزشی راه های ثروت آفرینی  ۲۹ مهر ۱۳۹۳


کارگاه آموزشی راه های ثروت آفرینی در محل کارگاه مرکز رشد و کارآفرینی واقع در بازارچه دانشگاه برگزار گردید. لازم به ذکر است که این کارگاه ها با موضوعات مختلف و متنوع هر هفته در همین مکان برگزار می گردد.


 آدرس خبر:  www.iuui.ir/news/news.asp?newsnum=270
 

 
 

 آخرين به روز رساني:  دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹     
 
© 
كليه حقوق اين مجموعه طبق قوانين نرم افزاري متعلق به مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ايلام مي باشد