مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ايلام - www.iuui.ir


   برگزاری جلسه داوری طرح های ارائه شده به مرکز رشد دانشگاه  ۱۳ دی ۱۳۹۴


جلسه داوری طرح های ارائه شده به مرکز رشد دانشگاه در تاریخ 94/10/9 با حضور اعضا و کارشناسان مرکز رشد دانشگاه برگزار گردید. در پایان این جلسه با 2 طرح موافقت گردید.


 آدرس خبر:  www.iuui.ir/news/news.asp?newsnum=654
 

 
 

 آخرين به روز رساني:  دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹     
 
© 
كليه حقوق اين مجموعه طبق قوانين نرم افزاري متعلق به مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ايلام مي باشد