مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ايلام - www.iuui.ir


   با حکم وزير محترم علوم، عضو هيأت علمي دانشگاه ايلام به عنوان سرپرست پارک علم و فناوري استان منصوب گردید.  ۳ بهمن ۱۳۹۴


دکتر محمد فرهادي وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري در حکمي دکتر کامران طاهرپور، عضو هيأت علمي دانشکده کشاورزي دانشگاه ايلام را به عنوان سرپرت پارک علم و فناوري استان منصوب نمود.

در حكم دكتر فرهادي خطاب به دكتر طاهر پور آمده است :

انتظار مي رود با توكل به خداوند سبحان ، ماموريت و وظايف سرپرستي پارك علم و فناوري ايلام را بر پايه قوانين ، سياست ها و در چارچوب برنامه ها و جايگاه تشكيلاتي مصوب به انجام رسانيد.

بايسته است با پيروي از آموزه هاي اسلامي ، مباني علمي و راهبردي دولت تدبير و اميد و جلب همكاري همه مديران ، اعضاي هيئت علمي و كاركنان گرامي ، نقشي شايسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوري و نقش آفريني آن در اقتصاد دانش بنيان و تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي ايفا نماييد.

مرکز رشد دانشگاه ايلام ضمن تبریک، براي ايشان آرزوي موفقيت مي نمايد.


 آدرس خبر:  www.iuui.ir/news/news.asp?newsnum=665
 

 
 

 آخرين به روز رساني:  شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸     
 
© 
كليه حقوق اين مجموعه طبق قوانين نرم افزاري متعلق به مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ايلام مي باشد