مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ايلام - www.iuui.ir


   نشست صمیمی مدیر مرکز رشد با واحدهای فناوری برگزار گردید.  ۳۰ فروردين ۱۳۹۵


صبح امروز دوشنبه مورخ: 30/1/1395 جناب آقای دکتر یگانه مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه  با مدیران واحدهای فناور مرکز رشد نشستی برگزار کردند. در این جلسه آقای دکتر یگانه ضمن خوش آمد گویی با بیان سیاست ها و اهداف مرکز رشد با رویکرد جدید اذعان داشت با استعلام نظر از داوران مجرب در قالب کمیته تخصصی و تصمیم گیری شورای مرکز رشد واحدهای فناور  موجود به سه دسته تقسیم و با آنها تعامل خواهد شد. در ادامه همه مدیران واحدهای فناور به بیان دیدگاه ها گزارشی از روند پیشرفت طرح خود و بیان درخواست ها و انتظارات پرداختند. در پایان ضمن اعطای هدیه به شرکت کنندگان در نمایشگاه هفته پژوهش، اعضاء جلسه از محل ساختمان جدید مرکز رشد و محل استقرار ثابت واحدهای فناور بازدید بعمل آوردند.


 آدرس خبر:  www.iuui.ir/news/news.asp?newsnum=705
 

 
 

 آخرين به روز رساني:  دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹     
 
© 
كليه حقوق اين مجموعه طبق قوانين نرم افزاري متعلق به مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ايلام مي باشد