مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ايلام - www.iuui.ir


   کارگاه آموزشی فرصت شناسی کسب و کار در مرکز رشد برگزار گردید.  ۶ ارديبهشت ۱۳۹۵


کارگاه آموزشی فرصت شناسی کسب و کار با حضور جناب آقای دکتر قاسمعلی شیری تاریخ 1/2/1395 ساعت 9 الی 12 ظهر در محل کارگاه های آموزشی مرکز رشد برگزار گردید.


 آدرس خبر:  www.iuui.ir/news/news.asp?newsnum=707
 

 
 

 آخرين به روز رساني:  دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹     
 
© 
كليه حقوق اين مجموعه طبق قوانين نرم افزاري متعلق به مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ايلام مي باشد