مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ايلام - www.iuui.ir


   کارگاه های آموزشی "50 نوع کسب و کار با سرمایه ی 15 میلیون تومانی" و "اصول و فنون مذاکره و زبان بدن"  ۲۹ بهمن ۱۳۹۲


با توجه به لغو پروازهای فرودگاه ایلام در روز دوشنبه مورخ 28/11/1392 و عدم برگزاری کارگاه های آموزشی  "50 نوع کسب و کار با سرمایه ی 15 میلیون تومانی" و "اصول و فنون مذاکره و زبان بدن"زمان و مکان برگزاری این کارگاه ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

 آدرس خبر:  www.iuui.ir/news/news.asp?newsnum=91
 

 
 

 آخرين به روز رساني:  دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹     
 
© 
كليه حقوق اين مجموعه طبق قوانين نرم افزاري متعلق به مركز رشد واحدهاي فناوري و كارآفريني دانشگاه ايلام مي باشد